Ліга Майбутніх Поліцейських

Ліга Майбутніх Поліцейських

Community Organization

Наша організація створена справжніми дітьми - патріотами за підтримки Головного управління Національної поліції в Донецькій області

ПРО нашу органiзацiю

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДІЖНА ЛІГА МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ»
 

Мета нашої організації: здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист прав і свобод, творчих здібностей, удосконалення морального, патріотичного виховання молоді, підвищення її правосвідомості, що направлене на профілактику скоєння правопорушень, бездоглядності та безпритульності, надання їм можливостей для самореалізації та підвищення їх творчої активності.

Учасники: члени Організації - молодь віком від 14 до 35 років, яка має бажання сприяти чи має зацікавленість у діяльності Національної поліції, прагне до вивчення військово-спеціальної і фізичної підготовки, історичних традицій України, що визнає Статут Організації. Особи старшого віку також можуть бути членами Організації.

В Організації прийнято нефіксоване членство. Членство в Організації може бути почесним. Це заслужені діячі науки, техніки, культури, поліцейські Національної поліції, а також поліцейські інших країн, ветерани війни і праці, учасники бойових дій, колишні вихованці Організації, що надають допомогу і сприяння в роботі, можуть прийматися в почесні члени Організації.

Прийняття у члени Організації здійснюється Штабом Організації на основі поданої заяви про вступ до Організації, а також за умови: визнання кандидатом положень установчих документів Організації, визнання цілей діяльності. Організації, сприяння діяльності Організації, а також принесення урочистої обіцянки. Штабом Організації можуть встановлюватися інші форми матеріального і морального заохочення.

Структура Організації:

1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори її членів.
2. Штаб Організації. Штаб Організації є її виконавчим органом. Штаб Організації несе відповідальність за виконання рішень Загальних зборів. Члени Штабу обираються Загальними зборами терміном на п'ять років у кількості не менше 3 (трьох) осіб.
- Голова Штабу. Голова Штабу очолює Штаб і вирішує всі питання діяльності Організації, за виключенням тих, що входять до компетенції Штабу і Загальних зборів членів Організації;
- Заступник Голови Штабу;
- Члени Штабу;
3. Члени Організації.
4. Відокремлені підрозділи. Організація може мати відокремлені підрозділи (що не є юридичними особами), які утворюються за рішенням Штабу. Керівника відокремленого підрозділу призначає Штаб Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.
- Структура відокремлених підрозділів: командири взводів, їх заступники і командири відділень, які обираються з числа найбільш авторитетних і дисциплінованих членів Організації.

Основні напрямки діяльності:

- захист законних соціальних прав та інтересів членів Організації;
- організація змістовного дозвілля підлітків та молоді, відволікання їх від криміногенних угрупувань і шкідливих звичок;
- формування правової свідомості та правової культури у молоді;
- залучення молоді до практичної правозахисної роботи;
- розвиток умінь, необхідних для захисту прав та свобод;
- виховання молоді в дусі патріотизму і дотримання загальноприйнятих норм та правил поведінки;
- сприяння територіальним органам Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі по тексту – ГУНП в області) в роботі по попередженню бездоглядності і правопорушень серед підлітків і молоді.
- організація участі молоді в оглядах, конкурсах, злетах, змаганнях, які проводяться ГУНП в області;
- розвиток та удосконалення у молоді здібностей і талантів, а також популяризація здорового способу життя;
- збирання та поширення за допомогою створення Інтернет - ресурсів, документальних фільмів, а також будь-яким іншим чином, інформації про діяльність Організації;
- залучення членів Організації та громадян в Донецькій області до фізкультурно-оздоровчих, культурно-просвітницьких і творчих заходів;
- залучення підлітків із девіантною поведінкою до участі у спортивних змаганнях, конкурсах та інших культурно-масових заходах;
- співпраця та встановлення зв’язків з навчальними закладами (установами), центрами дозвілля, організаціями, асоціаціями і фондами, які проводять правові, культурно-просвітницькі, творчі та фізкультурно-оздоровчі заходи, у тому числі іноземними і міжнародними;
- організація проектів і програм, спрямованих на популяризацію служби поліцейських Національної поліції, а також фізичної культури та спорту, патріотично-просвітницьких, творчих, культурно-масових заходів за допомогою поліцейських ГУНП в області, волонтерів та інших організацій і спеціалістів різних галузей науки, техніки, культури;
- здійснювання роботи по створенню інформаційних стендів, фотовітрин, газет про діяльність поліцейських, організовувати роботу по висвітленню діяльності Організації через засоби масової інформації;
- забезпечення вивчення членами Організації нормативних документів, матеріалів з правової тематики, а також популяризацію правових знань серед молоді з метою профілактики протиправних дій;
- проведення занять з членами Організації, іншої молоді, залучення поліцейських Головного управління, територіальних органів ГУНП в області, працівників органів освіти, медицини, спеціалістів інших галузей;
- проведення роботи по вивченню діяльності поліцейських та учасників бойових дій, організація з ними зустрічей проведення індивідуально-профілактичної роботи з підлітками, які схильні до протиправної поведінки, за принципом «рівний навчає рівного»;
- організація спільно з відповідними органами, відвідування учнями шкіл судових процесів відносно неповнолітніх, а також екскурсії до установ пенітенціарної служби;
- співробітництво в реалізації спільних проектів з усіма зацікавленими установами, культурними, науковими та просвітніми закладами, громадськими об’єднаннями, спортивними організаціями, фізичними особами як на Україні, так і за кордоном;
- обмін інформації із закордонними й міжнародними неурядовими організаціями, співробітництво із засобами масової інформації.

3а активну участь в роботі членам Організації можуть оголошуватися подяки, листи - подяки батькам і в школу, в якій член Організації проходить навчання, а також вручатися подарунки. Члени Організації можуть отримувати характеристику-рекомендацію для вступу у вищі юридичні навчальні заклади, професійно - технічні, середньо - спеціальні і вищі навчальні заклади, а також у військові комісаріати.

Крім того, Організацією можуть встановлюватися інші форми матеріального і морального заохочення.

 

Матеріали для завантаження:

Зразок заяви до органiзацiї Програма  СТАТУТ ГО нова редакція